KONTAKT

Siedziba firmy
Kompania Narzędziowa "HERMES" Sp. z o. o.
ul. Sarni Stok 73a
43-300 Bielsko-Biała, Polska

WYZNACZ TRASE DOJAZDU DO NASZEJ FIRMY

Dane kontaktowe:

Biuro - centrala
Tel.: 33 821 41 90 (91)
Tel./Fax: 33 810 05 64
Fax: 33 816 86 37
E-mail: biuro@hermestools.eu

Techniki informacyjne
E-mail: it@hermestools.eu

Magazyn
Tel.: 33 821 41 90 (91) w. 1031
E-mail: magazyn@hermestools.eu

Pozostałe dane firmy
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru: KRS 000187483
Prezes Zarządu: Barbara Bohatyrewicz
Prokurent: Andrzej J. Murawski
NIP: 547-19-89-332
REGON: 072886045
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Konta bankowe
PLN (ING): 17 1050 1070 1000 0023 0419 8431
EUR (ING): 16 1050 1070 1000 0023 0419 8837

Mapa regionów sprzedaży
Mapa regionów sprzedaży

Sprzedaż i doradztwo techniczne - narzędzia przemysłowe Region 1 - Polska Południowo-Zachodnia
Paweł Zaczek
Tel. kom. 508 303 505
E-mail: sprzedaz.region1@hermestools.eu

Sprzedaż i doradztwo techniczne - narzędzia przemysłowe Region 3 - Polska Wschodnia
Daniel Panek
Tel. kom. 508 303 504
E-mail: sprzedaz.region3@hermestools.eu

Kierownik Sprzedaży Regionalnej
Maciej Ogiegło
Tel. kom. 602 896 440
E-mail: maciej.ogieglo@hermestools.eu

Sprzedaż i doradztwo techniczne - narzędzia przemysłowe Region 2 - Polska Centralna
Łukasz Drabczyk
Tel. kom. 508 303 503
E-mail: sprzedaz.region2@hermestools.eu

Sprzedaż i doradztwo techniczne - narzędzia przemysłowe Region 4 - Polska Północno-zachodnia
Mateusz Zajdel
Tel. kom. 696 198 885
E-mail: sprzedaz.region4@hermestools.eu

Pozostałe działy:

Automatyka i techniki montażu
Tel. kom. 508 303 507
Tel. kom. 33 821 41 90 (91) w. 2011
E-mail: automatyka@hermestools.eu

Tel. kom. +48 698 971 270
Tel.: 33 821 41 90 (91) w. 2012
E-mail: atm@hermestools.eu

Zakupy - kontakt z dostawcami
Tel.: 33 821 41 90 (91) w. 2141
E-mail: zakupy@hermestools.eu, purchasing@hermestools.eu

Serwis narzędzi montażowych i elektronarzędzi
Tel.: 33 821 41 90 (91) w. 1011, 2011
E-mail: serwis@hermestools.eu

Sprzedaż detaliczna Sklep - elektronarzędzia
Tel. kom. 508 303 502
Tel.: 33 821 41 90 (91) w. 2042
E-mail: sklep@hermestools.eu