×

Kalibracja narzędzi montażowych i kontrolnych

Regularna kalibracja momentu obrotowego zapewnia powtarzalną dokładność przyrządów oraz narzędzi wykorzystywanych w produkcyjnych procesach dokręcania śrub oraz jakościowej kontroli połączeń śrubowych. Nasze stanowiska testowe w połączeniu z wykwalifikowanym personelem zapewniają pełną sprawność oraz wydajność przyrządów i narzędzi dokręcających.

 Narzędzia montażoweNarzędzia kontrolneLaboratorium mobilne
Wykonujemy kalibrację/wzorcowanie oraz nastawy narzędzi dokręcających i kontrolnych zgodnie z normami PN/ISO/DIN, z możliwością przyjazdu do klienta. Nasza usługa obejmuje m.in. sterowane narzędzia EC, klucze dynamometryczne, klucze elektroniczne oraz wkrętarki montażowe w zakresie 0,01 – 5000 Nm. Dysponujemy profesjonalnym, mobilnym stanowiskiem testowym FTY firmy SCS - wzorcami roboczymi są przetworniki dynamiczne z hamulcami hydraulicznymi oraz przetwornik statyczny wraz z symulatorami złącza do testu narzędzi impulsowych. Pozostałe kalibracje wykonujemy za  pomocą mierników z przetwornikami stacjonarnymi i obrotowymi. Do każdego badania wydawane są świadectwa z wynikami pomiarów oraz względnym podziałem niepewności.

Współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami w zakresie kalibracji narzędzi pomiarowych, takich jak mierniki momentu oraz analizatory danych, stacjonarne i obrotowe (dynamiczne) przetworniki momentu i kąta (w zakresie 0,01 - 5000 Nm), przetworniki przeznaczone do pomiaru siły nitowania i zaciągu nitonakrętek, symulatory złącza śrubowego, cele pomiarowe siły ściskającej/rozciągającej, czujniki tensometryczne nacisku itp. Wykonujemy usługi kalibracji urządzeń większości producentów dostępnych na rynku, co potwierdzone jest w każdym przypadku stosownym certyfikatem, zgodnym z obowiązującymi normami.

Akredytowane mobilne laboratorium DAkkS zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17025 w zakresie pomiaru momentu obrotowego i kąta pozwala na kalibrację stanowisk testowych/wzorcujących narzędzia, wszelkich narzędzi dokręcających, ręcznych kluczy dynamometrycznych oraz przetworników momentu wraz z symulatorami złącza w zakresie 0,1 – 5000 Nm. Usługa wzorcowania wykonywana jest na miejscu u klienta zgodnie z obecnie obowiązującymi normami PN/ISO/DIN oraz VDI/VDE.  W efekcie pozwala to klientowi na wyeliminowanie czasu unieruchomienia narzędzi produkcyjnych, a tym samym generowania zbędnych kosztów związanych z postojem linii oraz z pakowaniem i wysyłką narzędzi.Materiały dodatkowe:

Kalibracja urządzeń pomiarowych    Testowanie i certyfikacja narzędzi    Testowanie i certyfikacja narzędzi c.d.    SCS prezentacja Wózek FTY PL    SCS ulotka Laboratorium PL      SCS ulotka Wózki pomiarowe PL 

 

Filmy: